OBD-koodit

Perustiedot On-Board Diagnosticin vikakoodeista.


OBD ja OBD-II

Jos ajoneuvosi on valmistettu vuoden 1996 aikana tai sen jälkeen, se hyvin luultavasti sisältää OBD-II-järjestelmän, joskin sellaiseen voi törmätä jo eräissä vuonna 1994 valmistuneissa ajoneuvoissa.

OBD-koodit ovat niitä viestejä, joita ajoneuvo pystyy kertomaan kun se on havainnut järjestelmässä jonkin häiriön. Lukeaksesi sellaisia vikakoodeja tarvitset OBD-lukijan (tunnetaan myös nimellä OBD-skanneri), joka on yksinkertaisimmillaan kaukosäädintä muistuttava palikka, jonka toisessa päässä on vanhanaikaista SCART-liitintä muistuttava urospuolinen osa. Se tökätään ajoneuvon naaraspuoliseen OBD-liitäntään. Sitten vain lukija/skanneri päälle ja ajoneuvoon virrat päälle ja/tai moottori käyntiin.

Kun ajoneuvon oma tietokone havaitsee jonkin häiriön järjestelmässä, se lähettää kojelaudalle onkin varoitusmerkin. Jos häiriö menee ohi kolmen käynnistyksen* jälkeen, varoitusmerkki tyypillisesti häviää kojelaudasta. Joskus varoitusmerkki häviää kun ajoneuvolla on ajettu jonkin aikaa. On tärkeää huomioida, että osa vikailmoituksista pysyy järjestelmän muistissa niin kauan kunnes ongelma joko fyysisesti korjattu tai kunnes häiriöilmoitus on pyyhitty muistista. Lisäksi eräät ajoneuvot sisältävät sisäistä muistia niin paljon, että ne voivat sisältää muistissa (ns. lokikirjassa) aikaisempia vikailmoituksia esimerkiksi tusinan verran vaikka ongelmat olisi korjattu / ajankohtaiset häiriöilmoitukset pyyhitty.

*) Käynnistys voi vaatia sitä, että se tehdään kun moottori/jäähdytysneste on jäähtynyt käytön jälkeen.

Esimerkki OBD-II:n ajosyklistä

  1. Auto käyntiin: kylmästartti, jossa jäähdytysnesteen lämpötila on alle 50°C
  2. Kiihdytetään tasaisesti noin 80 km/h nopeuteen, ilmastointilaite ei ole päällä.
  3. Ajetaan noin 80 km/h nopeudella kolmisen minuuttia.
  4. Hidastetaan noin 30 km/h nopeuteen, kytkin ylhäällä, ei jarrujen käyttöä.
  5. Kiihdytetään nopeasti noin 100 km/h nopeuteen.
  6. Ajetaan tasaista noin 100 km/h nopeutta viitisen minuuttia.
  7. Hidastetaan, kytkin ylhäällä, ei jarrujen käyttöä.
  8. Auto pois käynnistä, avain pois virtalukosta.
  9. Ajosykli on suoritettu.

Pankki 1, Pankki 2

Tämä on selvennykseksi niihin vikakoodeihin, joissa mainitaan Bank 1 (tai Pankki 1), ja Bank 2 (Pankki 2). Bank tarkoittaa sylinteriryhmää niin, että joissain autoissa Bank 1 on vasempi puoli ja Bank 2 tarkoittaa oikeaa puolta. Yleensä Bank 1 viittaa siihen puoleen, jossa sijaitsee sylinteri numero 1.

Lyhenteitä

Eräitä lyhenteitä, joita OBD-lukija saattaa mainita.
Lyhenne Selitys
3
3-2TS 3-2 Timing Solenoid
3GR Third Gear
4
4X4L 4X4Low
A
AIR Secondary Air Injection
AP Accelerator Pedal
APP Accelerator Pedal Position
ACL Air Cleaner
A/C Air Conditioning
ACC Air Conditioning Clutch
ACCS Air Conditioning Clutch Switch
ACD Air Conditioning Demand
ACON Air Conditioning ON
AAT Ambient Air Temperature
A/T Automatic Transaxle
A/T Automatic Transmission
B
BARO Barometric Pressure
B+ Battery Positive Voltage
BLR Blower
BPP Brake Pedal Position
C
CMP Camshaft Position
CANP Canister Purge
CARP Carburetor
CMFI Central Multiport Fuel Injection
CLL Closed Loop
CTP Closed Throttle Position
CPP Clutch Pedal Position
CCS Coast Clutch Solenoid
CCD Computer Controlled Dwell
CCRM Constant Control Relay Module
CFI Continuous Fuel Injection
CTOX Continuous Trap Oxidizer
CKP Crankshaft Position
CFV Critical Flow Venturi
CID Cylinder Identification
D
DLC Data Link Connector
DATA− Data Negative
DOL Data Output Line
Data+ Data Positive
DTC Diagnostic Trouble Code
DFI Direct Fuel Injection
DI Distributor Ignition
E
EFE Early Fuel Evaporation
EGRT EGR Temperature
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EI Electronic Ignition
EC Engine Control
ECM Engine Control Module
ECL Engine Coolant Level
ECT Engine Coolant Temperature
EM Engine Modification
EOP Engine Oil Pressure
EOT Engine Oil Temperature
EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory
EVAP Evaporative Emission
EGR Exhaust Gas Recirculation
EP Exhaust Pressure
F
FC Fan Control
FEEPROM Flash Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
FF Flexible Fuel
4GR Fourth Gear
FRZF Freeze Frame
FWD Front-Wheel Drive
FLS Fuel Level Sensor
FP Fuel Pressure
FP Fuel Pump
FP Module Fuel Pump Module
Fuel SYS Fuel System Status
FT Fuel Trim
G
GEN Generator/Alternator
GLOW PLUG Glow Plug
GOVERNOR Governor
GCM Governor Control Module
GPM Grams Per Mile
GND Ground
H
HO2S Heated Oxygen Sensor
High Speed FC Switch High Speed Fan Control Switch
UI
IAC Idle Air Control
ISC Idle Speed Control
IC Ignition Control
ICM Indirect Fuel Injection
IFI Inertia Fuel Injection
IFS Inertia Fuel Shutoff
ISS Input Shaft Speed
I/M Inspection and Maintenance
IA Intake Air
IAT Intake Air Temperature
IMRC Intake Manifold Runner Control
K
KS Knock Sensor
L
LOAD Calculated Load Value
M
MIL Malfunction Indicator Light
MAP Manifold Absolute Pressure
MDP Manifold Differential Pressure
MST Manifold Surface Temperature
MVZ Manifold Vacuum Zone
MAF Mass Air Flow
MC Mixture Control
MFI Multiport Fuel Injection
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory
O
OBD On-Board Diagnostic
OL Open Loop
OSS Output Shaft Speed
OC Oxidation Catalytic Converter
O2S Oxygen Sensor
P
PNP Park/Neutral Position
PID Parameter Identification
PCV Positive Crankshaft Ventilation
PSP Power Steering Pressure Switch
PCM Powertrain Control Module
PROM Programmable Read-Only Memory
PAIR Pulsed Secondary Air Injection
PWM Pulse Width Modulated
R
RAM Random Access Memory
RPM Engine Speed
ROM Read-Only Memory
RWD Rear-Wheel Drive
RM Relay Module
S
ST Scan Tool
S4WD Sequential Four-Wheel Drive
SFI Selectable Multiport Fuel Injection
SRI Service Reminder Indication
SS Shift Solenoid
Short Term FT Short Term Fuel Trim
SPL Smoke Puff Limiter
SPARK ADV Spark Advance
SC Supercharger
SCB Supercharger Bypass
SRT System Readiness Test
T
TVV Thermal Vacuum Valve
TWC Three-Way Catalyst
TB Throttle Body
TBI Throttle Body Injection
TAC Throttle Actuator Control
TP Throttle Position
TP Sensor Throttle Body Sensor
TP Switch Throttle Body Switch
TCC Torque Converter Clutch
TCCP Torque Converter Clutch Pressure
TCM Transmission Control Module
TFP Transmission Fluid Pressure
TFT Transmission Fluid Temperature
TF Turbocharger
V
VAF Vane Air Flow
VCRM Variable Control Relay Module
VCM Vehicle Control Module
VIN Vehicle Identification Number
VSS Vehicle Speed Sensor
VR Voltage Regulator
W
WU-OC Warm-Up Oxidation Catalytic Converter
WU-TWC Warm-Up Three-Way Catalytic Converter
WOT Wide Open Throttle